Universal Capital Bank – Komentari

Imenuj početni posao koji možeš dobiti nakon završene srednje škole/fakulteta u ovoj kompaniji
IT sektor

 

Kolika je mjesečna plata za ovaj posao (u eurima)

Koja je forma zapošljavanja za dobijanje gore napomenutog posla u kompaniji?
Slanje e-maila u kojem se nalazi CV i propratno pismo
Predaja CV-a i propratnog pisma
Telefonski razgovor
Intervju

 

Kako se možeš najbolje pripremiti za prvi posao u ovoj kompaniji?

Pohadjanjem odredjenih vannastavnih aktivnosti
Šta vam se najviše dopalo tokom posjete kompaniji

Informacije koje si saznao/la o djelatnosti kompanije 

Informacije o radu kompanije kao i pozitivna atmosfera na radnom mjestu.
Da li kompanija koju si posjetio/la nudi programe praksi
Ne znam

Koliko ti se svidjela posjeta kompaniji

Na skali od 1-10, dopalo mi se 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *