Inditex – Komentari

Imenuj početni posao koji možeš dobiti nakon završene srednje škole/fakulteta u ovoj kompaniji
Prodavac

 

Kolika je mjesečna plata za ovaj posao (u eurima)

 

Koja je forma zapošljavanja za dobijanje gore napomenutog posla u kompaniji?
Slanje e-maila u kojem se nalazi CV i propratno pismo
Predaja CV-a i propratnog pisma
Intervju

 

Kako se možeš najbolje pripremiti za prvi posao u ovoj kompaniji?
Odabirom odgovarajućeg fakulteta nakon srednje škole

 

Šta vam se najviše dopalo tokom posjete kompaniji

Zaposleni, sve

Da li kompanija koju si posjetio/la nudi programe praksi
Da

 

Koliko ti se svidjela posjeta kompaniji

Na skali od 1-10, dopalo mi se 10

Navedi e-mail jednog zaposlenog iz kompanije sa kim si ragovarao/la i koji će napisati kratak komentar o tebi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *