Generali osiguranje Montenegro

Imenuj početni posao koji možeš dobiti nakon završene srednje škole/fakulteta u ovoj kompaniji

Ne znam

Kolika je mjesečna plata za ovaj posao (u eurima)

Koja je forma zapošljavanja za dobijanje gore napomenutog posla u kompaniji?

Telefonski razgovor, Intervju plus protekcija

Kako se možeš najbolje pripremiti za prvi posao u ovoj kompaniji?

Odabirom odgovarajućeg fakulteta nakon srednje škole

Šta vam se najviše dopalo tokom posjete kompaniji

Prijatna atmosfera kao i ljudi koji su nas docekali

Da li kompanija koju si posjetio/la nudi programe praksi

Da

Koliko ti se svidjela posjeta kompaniji

Na skali od 1-10, dopalo mi se 8

Navedi e-mail jednog zaposlenog iz kompanije sa kim si ragovarao/la i koji će napisati kratak komentar o tebi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *