Universal Capital Bank

Komentari učenika

Broj zaposlenih:

Grad: Podgorica

Adresa:

Web stranica:

Kontakt/i:

Pozicija/e kontakt osobe/a:

Ponude za stažiranje za adolescente

Ponuda Pogledaj

Dani za školske posjete

Dan | Vrijeme Grad Lokacija Min učenika Max učenika Kontakt osoba Broj kontakt osobe
25.11.2016 | 10:00 – 12:00 Podgorica 3 4 Mirko Ilic
29.11.2016 | 10:00 – 12:00 Podgorica 3 4 Mirko Ilic