Uniqa

Broj zaposlenih:

Grad: Podgorica

Adresa:

Web stranica:

Kontakt/i:

Pozicija/e kontakt osobe/a:

 

Ponude za stažiranje za adolescente

Ponuda Pogledaj

Dani za školske posjete

Dan | Vrijeme Grad Lokacija Min učenika Max učenika Kontakt osoba Broj kontakt osobe
22.11.2016 | 09:00 – 12:00 Podgorica 10 30 Vuk Kljajić +38263426924