Luka Kotor

Komentari učenika

Broj zaposlenih: 50

Grad: Kotor

Adresa: Park Slobode 1

Web stranica: PortoOfKotor

Kontakt/i: Danilović Maja | majadanilovicko@gmail.com | 0038232325573

Pozicija/e kontakt osobe/a: referent marketinga i istraživanja

Ponude za stažiranje za adolescente

Ponuda Pogledaj

Dani za školske posjete

Dan | Vrijeme Grad Lokacija Min učenika Max učenika Kontakt osoba Broj kontakt osobe
18.11.2016 | 08:00 – 11:00 Tivat Park Slobode 1, 85330 Kotor,, Montenegro 10 15 Maja Danilović +38232325573