Daido Metal

Broj zaposlenih:

Grad: Kotor

Adresa:

Web stranica:

Kontakt/i:

Pozicija/e kontakt osobe/a:

Ponude za stažiranje za adolescente

Ponuda Pogledaj

Dani za školske posjete

Dan | Vrijeme Grad Lokacija Min učenika Max učenika Kontakt osoba Broj kontakt osobe
02.12.2016 | 10:00 – 12:00 Kotor 15 25 Desa Kašćelan +382 32 331 513