Crnogorsko Narodno Pozorište

Broj zaposlenih:

Grad: Podgorica

Adresa:

Web stranica:  CNP

Kontakt:

Pozicija/e kontakt osobe/a:

Ponude za stažiranje za adolescente

Ponuda Pogledaj

Dani za školske posjete

Dan | Vrijeme Grad Lokacija Min učenika Max učenika Kontakt osoba Broj kontakt osobe
23.11.2016 | 15:00 – 18:00 Podgorica 15 30 Mima Pejović