CEDIS

Komentari učenika

Broj zaposlenih:

Grad: Podgorica

Adresa:

Web stranica:

Kontakt/i:

Pozicija/e kontakt osobe/a:

Ponude za stažiranje za adolescente

Ponuda Pogledaj

Dani za školske posjete

Dan | Vrijeme Grad Lokacija Min učenika Max učenika Kontakt osoba Broj kontakt osobe
22.11.2016 | 08:00 – 11:00 Podgorica Ulica Ivana Milutinovića br. 12 30 34 Damir Đečević +38267400369
23.11.2016 | 08:00 – 11:00 Tivat Tivat (Region 5): Mažine izviše pume 30 34 Miodrag Milić +38267650362
17.11.2016 | 08:00 – 11:00 Bijelo Polje Bijelo Polje (Region 6): Volodjen a- poslovna zgrada; Postroj Medjeda novici 30 34 Miloš Konatar +38267609937
23.11.2016 | 09:30 – 12:30 Kolašin Kolašin (Region 6): Novootvo rena; Postrojen je 35- Trafo stanica 30 34 Miloš Konatar +38267609937
22.11.2016 | 08:00 – 11:00 Kotor Kotor (Region 5): Kabačina (pored Starog grada) 30 34 Miodrag Milić +38267650362
23.11.2016 | 09:00 – 12:30 Danilovgrad Danilovgrad (Region 2): Landža bb 30 34 Damir Đečević +38267400369