Tosçelik Nikšić – Komentari

Imenuj početni posao koji možeš dobiti nakon završene srednje škole/fakulteta u ovoj kompaniji
 1. inzenjer
 2. generalni direktor

Kolika je mjesečna plata za ovaj posao (u eurima)

 1. 700
 2. 1500
Koja je forma zapošljavanja za dobijanje gore napomenutog posla u kompaniji?
 1. Predaja CV-a i propratnog pisma
  Intervju
 2. Slanje e-maila u kojem se nalazi CV i propratno pismo
  Predaja CV-a i propratnog pisma
  Intervju

Kako se možeš najbolje pripremiti za prvi posao u ovoj kompaniji?

 1. Odabirom odgovarajućeg fakulteta nakon srednje škole
 2. Odabirom odgovarajućeg fakulteta nakon srednje škole
Šta vam se najviše dopalo tokom posjete kompaniji
 1. Radno mjesto
 2. Informacije
Da li kompanija koju si posjetio/la nudi programe praksi
 1. Ne
 2. Ne
Koliko ti se svidjela posjeta kompaniji
 1. Na skali od 1-10, dopalo mi se 10
 2. Na skali od 1-10, dopalo mi se 10
Navedi e-mail jednog zaposlenog iz kompanije sa kim si ragovarao/la i koji će napisati kratak komentar o tebi
 1. goran skataric

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *