Pošta Crne Gore – Komentari

Imenuj početni posao koji možeš dobiti nakon završene srednje škole/fakulteta u ovoj kompaniji
posao za salterom
Kolika je mjesečna plata za ovaj posao (u eurima)
350
Koja je forma zapošljavanja za dobijanje gore napomenutog posla u kompaniji?
Intervju
Kako se možeš najbolje pripremiti za prvi posao u ovoj kompaniji?
Odabirom odgovarajućeg fakulteta nakon srednje škole
Šta vam se najviše dopalo tokom posjete kompaniji
Zaposleni
Da li kompanija koju si posjetio/la nudi programe praksi
Da
Koliko ti se svidjela posjeta kompaniji
Na skali od 1-10, dopalo mi se 7
Navedi e-mail jednog zaposlenog iz kompanije sa kim si ragovarao/la i koji će napisati kratak komentar o tebi

zorannedic@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *