Bianca Resort & Spa – Komentari

Imenuj početni posao koji možeš dobiti nakon završene srednje škole/fakulteta u ovoj kompaniji

Recepcionar

Kolika je mjesečna plata za ovaj posao (u eurima)

450

Koja je forma zapošljavanja za dobijanje gore napomenutog posla u kompaniji?

Kako se možeš najbolje pripremiti za prvi posao u ovoj kompaniji?

Prethodnim radnim iskustvom

Šta vam se najviše dopalo tokom posjete kompaniji

Unutrasnjost kompanije

Spa Centar

 

Da li kompanija koju si posjetio/la nudi programe praksi

Koliko ti se svidjela posjeta kompaniji

Na skali od 1-10, dopalo mi se 9

Navedi e-mail jednog zaposlenog iz kompanije sa kim si ragovarao/la i koji će napisati kratak komentar o tebi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *